Aktualności

XI Marsz Świętości Życia przejdzie ulicami Warszawy

W Archidiecezji Warszawskiej rozpocznie go Msza święta pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza o godz. 11.00 w intencji obrony życia.

Pielgrzymka na kanonizację

Księża marianie zapraszają na pielgrzymkę do Rzymu na kanonizację bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Papież Franciszek ogłosi go świętym 5 czerwca br.

Archiwalia na 1050-lecie Chrztu Polski

Wystawę unikatowych dokumentów, pieczęci i ilustracji związanych z dziejami chrześcijaństwa na ziemiach polskich otwarto w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.