Aktualności

Kurs dla psałterzystów

Kurs dla wszystkich, którzy pragną włączyć się w posługę psałterzysty w swoich parafiach czy wspólnotach. Jego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii w naszych kościołach. SZCZEGÓŁY

 

33 niedziela zwykła

Dzień wstydliwy i niemodny. Dzień końca i sądu. Dzień spotkania z Chrystusem. Między strachem a radosnym oczekiwaniem

Pamięć o przeszłości, troska o przyszłość

“Ziemska i niebieska ojczyzna to są dwa różne porządki, ale one spotykają się jak dusza i ciało. Do ojczyzny w niebie idziemy poprzez ojczyznę ziemską”. O patriotyzmie, pamięci, Ojczyźnie ziemskiej i niebieskiej mówi biskup Michał Janocha