Zmarł ks. prałat Marian Marczewski

Pogrzeb w piątek 16 sierpnia. O godz. 8.00 Msza św. w Otwocku a o godz. 15.00 w Gniewkowie (w archidiecezji gnieźnieńskiej). W latach 1963-92 ks. Marczewski pracował w archidiecezji warszawskiej m.in. w parafii św. Franciszka na Okęciu, był też proboszczem w Michałowicach

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku,
w godzinach wieczornych,
w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Otwocku,
w wieku 89 lat,
w 64. roku kapłaństwa
zmarł
ś. † p.
ks. prał. Marian Marczewski
Mieszkaniec DDKE,
B. proboszcz parafii w Jadowie

Ksiądz Marian Marczewski urodził się 5 września 1930 roku w Gniewkowie (Archidiecezja Gnieźnieńska). Pochodził z Parafii św. Mikołaja i św. Konstancji. Święcenia kapłańskie przyjął rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego 25 maja 1965 roku jako kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Jako wikariusz pracował w Parafiach: Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie (1956-1958; obecnie Diecezja Kaliska), Świętej Trójcy w Bydgoszczy (1958-1959; obecnie diecezja Bydgoska), św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach (1959-1963; obecnie Diecezja Łowicka).

Z dniem 7 czerwca 1963 roku został inkardynowany do prezbiterium Archidiecezji Warszawskiej. W Archidiecezji Warszawskiej pracował jako wikariusz Parafii św. Franciszka z Asyżu na warszawskim Okęciu (1963 –1968). 5 października 1968 roku został mianowany proboszczem Parafii Wszystkich Świętych w Michałowicach a następnie, 11 sierpnia 1979 roku, przeszedł do Parafii św. Marcina BM w Wysokienicach (Diecezja Łowicka). Pełnił tę funkcję do 21 marca 1988 roku. Wówczas został skierowany do Jadowa, do Parafii św. Jakuba Apostoła – funkcję proboszcza pełnił do 20 czerwca 2003 roku. Zamieszkał wówczas w Domu Księży Emerytów w Otwocku. W latach 2003-2005 pełnił funkcję dyrektora placówki.

Pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Rawskiego (1983-1988) oraz dziekana Dekanatu Jadowskiego (1988-2003). Był z nominacji członkiem Rady Kapłańskiej (1992-1997) oraz członkiem Kolegium Konsultorów (1992-1997).

Kardynał Józef Glemp odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 20 maja 1986 roku, zaś bp Kazimierz Romaniuk 24 grudnia 1992 roku powołał go jako kanonika gremialnego w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
16 sierpnia 2019 roku (piątek):
– godz. 8.00 – Msza Święta w kaplicy DDKE w Otwocku (ul. Geislera 18)
– przewiezienie ciała zmarłego do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie
– godz. 15.00 Msza Święta pogrzebowa
– złożenie ciała na miejscowym cmentarzu

Dobry Jezu, okaż Księdzu Marianowi swoje miłosierdzie!