Akademia Katolicka w Warszawie (AKW) – Collegium Joanneum

O miejscu

Dzieje Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW) – Collegium Joanneum sięgają lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, tak trudnych w życiu Kościoła w Polsce. Wydarzenia tamtych lat sprawiły, że Kościół w Archidiecezji Warszawskiej stanął wobec problemu kształcenia na poziomie akademickim kandydatów do kapłaństwa, czyli alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela.

W Warszawie istniał i działał na Uniwersytecie Warszawskim powstały w 1920 roku Wydział Teologiczny, którego studentami byli alumni wspomnianego Seminarium. Sytuacja uległa całkowitej zmianie po utworzeniu przez władze państwowe w 1954 roku Akademii Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny w dotychczasowej formie przestał istnieć, a alumni Seminarium, dotychczasowi studenci Wydziału, pozostali studentami Akademii i mogli ukończyć rozpoczęte studia teologiczne. Władza archidiecezjalna, co jest w pełni zrozumiałe w ówczesnej sytuacji prawnej Akademii, jak i trwającego napięcia pomiędzy państwem a Kościołem, nie mogła już jednak zapewnić akademickich studiów teologicznych alumnom przychodzącym na pierwszy rok studiów seminaryjnych. W tej nowej sytuacji mogli oni zdobywać jedynie wykształcenie teologiczne na poziomie Seminarium Duchownego i tym samym nie posiadali wykształcenia wyższego, uznawanego przez władze państwowe. Podobnie studia seminaryjne nie pozwalały na zdobycie wykształcenia akademickiego uznawanego przez ówczesne prawodawstwo kościelne. Sytuacja taka trwała kilka lat i wymagała znalezienia jakiegoś rozwiązania.

Metropolitalne Seminarium Duchowne, przez tyle lat związane z Wydziałem Teologicznym posiadało odpowiednią kadrę profesorską, nadal wykładali w nim profesorowie powstałej Akademii, zatem należało wykorzystać tak duże zaplecze naukowe. Powstała zatem myśl powołania akademickiego studium teologii z prawami kościelnymi, niezależnego od powstałej i działającej Akademii Teologii Katolickiej. Zdawano sobie sprawę, iż takie studium nie uzyska praw państwowych, ale będzie uznane za akademickie przez władze kościelne. Przyjęte rozwiązanie zaczęto realizować: okazało się, że takie rozwiązanie przez długie lata pozwalało alumnom – studentom powstałego Studium zdobywać akademickie wykształcenie teologiczne, zaś Kościołowi zachować niezależność w kształceniu kandydatów do kapłaństwa.

Aktualności

“Poznawać, kochać i głosić”. Akademia Katolicka ma nowe plany na rok 2021/2022

Te trzy słowa: poznać, kochać i głosić – wyznaczają kierunki różnych dyscyplin na naszej Uczelni - podkreśla ks. prof. Krzysztof Pawlina w wywiadzie dla KAI • Mówi w nim nie tylko o tym, jak Akademia Katolicka radziła sobie w czasie pandemii, ale także zapowiada nowości: studium "Sztuka widzenia. Widzenie sztuki" oraz nowy kierunek - edukację muzyczną

Kard. Nycz: zadaniem każdej uczelni jest szukanie i odkrywanie prawdy

Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w czwartek 8 października Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki na Akademii Katolickiej • Metropolita warszawski zachęcił studentów do wytrwałości oraz zwrócił uwagę, że podstawowym zadaniem każdej uczelni wyższej jest szukanie prawdy

„Powołania kapłańskie AD 2020”. Nowa publikacja ks. prof. Krzysztofa Pawliny

Kim są młodzi ludzie, którzy rok temu zdecydowali się wstąpić do seminarium? Z jakich pochodzą środowisk? Jakie są ich motywacje, poglądy, zainteresowania, plany na przyszłość? – na te i wiele innych pytań odpowiada w nowej książce ks. prof. Krzysztof Pawlina • Publikacja pt. „Powołania kapłańskie AD 2020”powstała na podstawie badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w seminariach duchownych w Polsce wśród nowo przyjętych kandydatów do kapłaństwa • Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum

Akademia Dziennikarstwa 2020. Propozycja dla parafialnych redaktorów

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz portal Stacja7.pl zapraszają do uczestnictwa w cieszącym się dużą popularnością kursie • To propozycja m.in. dla współtwórców parafialnych i kościelnych stron internetowych, rzeczników wspólnot i wolontariuszy • Ludzie mediów - praktycy podzielą się swoim doświadczeniem ze słuchaczami Akademii