Kapituły

KAPITUŁA METROPOLITALNA WARSZAWSKA

przy bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
w Warszawie na Starym Mieście