Kontener

“Kochał literaturę, niezwykle szanował mowę ojczystą”. Msza o owoce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego