Jutro Niedziela – XXX Niedziela zwykła

Miłość, to siła podtrzymująca nasze życie. Na niej opiera się całe Prawo i Prorocy