Moja Niedziela – ks. Marcin Żurek

27 września 2020 • XXVI Niedziela Zwykła • "W Kościele bardziej powinniśmy się bać nie takiego odrzucającego 'nie', ale bardziej powierzchownego 'tak', które jest tylko pozornym aplauzem - powierzchowną zgodą, z której nie wynika jakakolwiek chęć do zaangażowania" - mówi ks. Marcin Żurek