Pierwsze powitania na lotnisku

Warszawskie Lotnisko im. Fryderyka Chopina stało się początkiem duchowej podróży młodzieży z całego świata. Setki pielgrzymów przyleciało do Polski, by dać świadectwo wiary.