Spotkanie noworoczne Senatu UKSW

W poniedziałek 27 stycznia na spotkaniu noworocznym z kard. Kazimierzem Nyczem spotkali się członkowie Senatu UKSW.