Święcenia diakonatu – 15 maja 2021

Pięciu alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjęło święcenia diakonatu.