Święcenia kapłańskie 2021

Święcenia prezbiteratu 29 maja o godz. 10.00 przyjmie 26 diakonów z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Archidiecezjalnego Misyjnego Seminarium "Redemptoris Mater" w Warszawie.