Nowa Wieś. Św. Izydora Oracza

O parafii

Patron Parafii Nowa Wieś – Św. Izydor Oracz, wyznawca

Tytuł kościoła w Nowej Wsi – Św. Stanisław, biskup męczennik

Historia kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Nowej Wsi zaczyna się 2 czerwca 1998r., kiedy to pani Irma Apolonia Rozynski z Kalifornii, korzystając z pośrednictwa Biura Prawnego, napisała list do ks. Prałata Grzegorza Kalwarczyka, kanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, z prośbą, żeby jej pomóc w zrealizowaniu testamentu swojego nieżyjącego męża Stanleya – Stanisława. Chodziło o postawienie w jego rodzinnych i ukochanych Budach Opożdżewskich kościoła lub jakiegoś katolickiego obiektu użyteczności publicznej.

Budowa nowowiejskiego kościoła zaczęła się 9 października 1999r. od dokładnego wytyczenia miejsca i rozpoczęcia wykopów pod fundamenty. 24 października 2000r. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w ścianę wznoszonego kościoła. Wykończenie, wystrój i umeblowanie kościoła zaprojektowanego na 500 osób, przypada na 2003r. 21 września 2003r. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski w obecności Fundatorki – pani Irmy Apolonii Rozynski dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. W nowo poświęconym ołtarzu umieszczono relikwie Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Arcybiskupa Warszawskiego z czasów Powstania Styczniowego.

Dekret erygujący parafię został wydany we wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 24 maja 1994r., a wszedł w życie w uroczystość Narodzi Św. Jana Chrzciciela.

Parafia Świętego Izydora Oracza w Nowej Wsi została utworzona z terenu odłączonego od parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach i Świętego Mikołaja w Warce. Obejmuje ona swym zasięgiem następujące wsie:

– z parafii Boglewice – Brzezinki, Gołębiów, Krześniaków, Nowa Wieś, Rytmoczydła;

– z parafii Św. Mikołaja w Warce – Murowanka.

Mieszkańcy Bud Opożdżewskich i parafii Wrociszew mają prawo korzystania z posług duszpasterskich w Nowej Wsi bez potrzeby ubiegania się o zgodę swojego proboszcza.

Nowo utworzona Parafia Św. Izydora Oracza w Nowej Wsi na początku liczyła 694 mieszkańców.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Zdzisław Jasiński, wikariusz z parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie.

Kolejnym proboszczem był ks. Zbigniew Szewczak, wikariusz z parafii św. Maksymiliana na Służewcu i kapelan więzienny w Zakładzie Karnym w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 5. Następnie w latach 2012-2019 proboszczem był ks. Sławomir Paszowski, ojciec duchowny dekanatu wareckiego. Od 30 czerwca 2019 r. urząd proboszcza objął ks. Wojciech Piórko.

Kancelaria parafialna

Nowa Wieś 59
05-660 Warka

tel. +48 601 168 399
e-mail: [email protected]

Kancelaria czynna:
codziennie po każdej Mszy Świętej

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00 (w czasie pandemii o 12:00)
Dni powszednie:
Zgodnie z planem intencji.

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Wojciech Piórko (1998, 2019)