Promna. Św. Marii Magdaleny

O parafii

Parafia św. Marii Magdaleny została erygowana w XIII w. Kościół wspomniany jest po raz pierwszy w źródłach historycznych w 1416r. Początkowo Kościół był w Biejkowie, drewniany, fundacji rodziny Bieykowskich. Niestety spłonął w roku 1669 r. A. Bieykowski wzniósł nowy kościół, konsekrował go w tym samym roku biskup Poznański Jan Święcicki. Na początku XIX w. kościół był w zły stanie, dlatego rząd pruski zarządził jego rozbiórkę. Nabożeństwa odprawiano w kaplicy. W pierwszej połowie XIX w. Promna znowu miała kościół, który spłonął w 1857r., nabożeństwa odprawiano ponownie w kaplicy. Obecny murowany kościół wybudowano w latach 1866-1870 ze składek kloatorów i parafian staraniem ks. Karola Olkowicza, ówczesnego proboszcza według projektu architekta Loeveg’o.

Kościół tak jak poprzedni jest jednonawowy, w stylu neogotyckim o wystroju barokowym. Posiada trzy ołtarze: ołtarz główny z końca XIX w., a w nim obraz Matki Bożej oraz rzeźby św. Pawła i św. Pawła, które są w stylu barokowym z XVIII w. Ołtarze boczne: św. Marii Magdaleny i św. Antoniego, które są w stylu barokowym z XVIII w. Rzeźby na nich umieszczone przedstawiają czterech Ewangelistów. W szczycie bocznych ołtarzy dwa niewielkie obrazy z dawnego kościoła. Ambona wykonana z drewna polichromowanego z XIX w. w stylu neogotyckim. Z tego okresu jest również chrzcielnica. W kościele mamy ośmiogłosowe organy wykonane pod koniec XIX w. wkrótce po wybudowaniu kościoła.

Ksiądz Arcybiskup Warszawski Wincenty Chościak-Popiel dokonał 14 lipca 1901r. konsekracji kościoła. W czasie II wojny światowej niemieccy okupanci zabrali dzwon. Obecny dzwon “Lucjan” został zakupiony w 1947r. Ksiądz biskup Zygmunt Choromański poświęcił go 24 czerwca 1948r. podczas wizytacji kanonicznej.

W roku 2000 wyremontowano i zakonserwowano organy. Remont przeprowadziła firma braci Kamińskich z Warszawy. Budynek plebanii był pobudowany w 1900 r. W latach 1998-2000 został wyremontowany, umocnione zostały fundamenty i ściany nośne budynku, wykonano system centralnego ogrzewania. Remont ten oraz prace związane z kapitalnym remontem kościoła przeprowadzono z inicjatywy proboszcza parafii ks. kanonika Jana Górnego przy udziale finansowym wszystkich parafian. Otrzymano także wsparcie finansowe z Kurii Metropolitarnej Warszawskiej decyzją ks. kardynała Józefa Glempa.

Kapitalny remont kościoła polegał na wymianie zniszczonego drewnianego stropu na strop żelbetonowy z zachowaniem kształtu łuku ze poprzedniego. Wymieniono także stropy w kruchtach, zakrystiach, wymieniono celagier i blachę dachową. Blacha została sprowadzona ze Szwecji. Po całkowitym odbiciu starych tynków umocniono cegłę ścian zewnętrznych kościoła, które otynkowano i pomalowano. Wymieniono wewnątrz instalację nagłośnieniową i elektryczną. Remont przeprowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków z Radomia.

Kancelaria parafialna

ul. Warecka 7
26-803 Promna

tel. +48 889 147 693
email: [email protected]

Kancelaria czynna:
codziennie na godzinę przed wieczorną Mszą Świętą (od godz. 17:00)

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 10:00, 12:00, 16:00
Dni powszednie:
18:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Władysław Wojdat (1996, 2008)