Warszawa. Bł. Edwarda Detkensa

O parafii

Fundacja króla Władysława IV jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Smoleńskiem dla kamedułów sprowadzonych na Bielany w 1639 r. Kościół zbudowany na terenie dawnej wsi Pólko (Polkowo) w latach 1669-1710 i 1733-1755 wraz z założeniem klasztornym i 13 eremami przez króla Jana Kazimierza i króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Styl późnobarokowy. Konsekrowany 8 grudnia 1913 r. przez abp. Aleksandra Kakowskiego. W kościele złożono serce Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a obok kościoła jest grób Stanisława Staszica.

Już Władysław IV upodobał sobie okolice Bielan, Młocin, Burakowa i Pólkowa, a w 1639 r. zbudował na Górze Pólkowskiej drewniany kościół i klasztor Kamedułów, tutaj też przyjeżdżał chętnie, aby się modlić lub polować, w tym samym celu bywali tu i jego następcy, Jan Kazimierz i Michał Korybut Wiśniowiecki.

Utworzona w 1999 r. przez prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa parafia nosi imię bł. Edwarda Detkensa spośród stu ośmiu Męczenników.

Fundacja powstała jako wotum za otrzymanie przez króla Władysława IV polskiego tronu oraz za tryumfalne zwycięstwo w wojnie smoleńskiej. Pustelnie – zgodnie z regułą zakonu [kamedułów] – musiały znajdować się poza osiedlami, najlepiej w lesie lub na górzystym terenie.

Kolejnym opiekunem eremu był Jan Kazimierz, który najprawdopodobniej ufundował murowany kościół na miejscu starego – drewnianego. 19 czerwca 1669 r. – w dniu elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego – odbyło się uroczyste poświęcenie fundamentów świątyni. Czwartym fundatorem pustelni był Jan III Sobieski.

Kościół nie jest budowlą jednolitą. W latach 1669-1773 wzniesiono korpus prezbiterialny. 4 marca 1710 r. bp Adam Rostowski poświęcił ołtarz główny. Prawdopodobnie budowa rozpoczęta przez Władysława IV została ostatecznie zakończona pod rządami królów saskich.

W przebogatej historii eremu ważnym momentem było przeniesienie do Lasku Bielańskiego siedziby parafii – stało się to 1 kwietnia 1905 roku. W maju 1909 r. architekt Józef Pius Dziekoński wykonał plany adaptacji wnętrza świątyni do nowej funkcji – kościoła parafialnego.

13 grudnia 1913 r. abp Aleksander Kakowski dokonał konsekracji kościoła. W 1915 roku opiekę nad pokamedulską świątynią przejęło Zgromadzenie Księży Marianów. W wybudowanym tuż obok dużym gmachu marianie założyli gimnazjum dla chłopców. Podczas II wojny światowej kościół został częściowo spalony.

Księża marianie zarządzali kościołem do 1949 roku – na początku lat 50. bielańska świątynia przeszła pod zarząd Archidiecezji Warszawskiej. Podjęte prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie ukończono w 1965 r. Kiedy kościół przeszedł pod opiekę przeniesionego na Bielany Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego – nakładem znacznych środków finansowych – przeprowadzano systematycznie prace, które miały na celu przywrócenie jego pierwotnego piękna. W 2001 r. seminarium powróciło do swojej pierwotnej siedziby na Krakowskim Przedmieściu.

Kościół wiosną 2003 r. otrzymał od kard. Józefa Glempa tytuł kolegiaty.

Aktualności

Kapituła Kampinosko-Bielańska. W sobotę odbyła się instalacja nowych kanoników

Przed 20 laty dla upamiętnienia pięciu męczenników oraz kamedułów powstała Kapituła Kampinosko-Bielańska • Kanonicy noszą specjalny strój chórowy, którego elementy nawiązują do koloru habitów kamedulskich • "Każdy mianowany kanonik jest “instalowany”, co oznacza, że bierze w posiadanie swoją stallę, w której zasiądzie" - mówi ks. Matteo Campagnaro, proklamator kapituły • Instalacja nowych kanoników odbyła się w sobotę 4 czerwca •

“Kard. Wyszyński znakiem rozpoznawczym UKSW”. Uczelnia po raz 20. zainaugurowała nowy rok akademicki

Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter ze względu na jubileusz XX-lecia utworzenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powstałego na fundamencie – powołanej 65 lat temu – Akademii Teologii Katolickiej • Was czynię odpowiedzialnymi za przybliżanie jego dzieła - powiedział kard. Kazimierz Nycz, wielki kanclerz uczelni, której patronuje Prymas Tysiąclecia. W przyszłym roku jest spodziewana jego beatyfikacja

Kancelaria parafialna

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

tel. +48 22 83 90 400 (domek nr 10)
[email protected]

Kancelaria czynna:
wtorek: godz. 18.00 – 20.00
czwartek: godz. 9.00 – 10.00

Msze Święte

Niedziele i święta:
11:00 (suma), 13:00 (oprócz lipca)
Dni powszednie:
12:00 (oprócz wakacji)

Księża w parafii