Bp Rafał Markowski

Biografia

Bp Rafał Markowski urodził się 16 kwietnia 1958 roku w Józefowie koło Otwocka. W 1982 roku ukończył studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1982 w archikatedrze warszawskiej z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1982-1985 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Warce.

W roku 1985 rozpoczął studia specjalistyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1991 roku uzyskał stopień doktora z zakresu religioznawstwa. W latach 1987 – 1993 był prefektem (wychowawcą) w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Od 1992 jest wykładowcą nauk religioznawczych na Wydziale Teologicznym UKSW oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Habilitację z nauk teologicznych w zakresie teologii religii otrzymał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 1993 roku kard. Józef Glemp zlecił ks. Rafałowi Markowskiemu zadanie zorganizowania katolickiego Radia Józef. Dyrektorem radia był do 2002 roku, potem objął funkcję rektora kościoła pw. Matki Bożej Jerozolimskiej w Warszawie.

W roku 1999 został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. W 2008 został rzecznikiem prasowym Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektorem Archidiecezjalnego Centrum Informacji. W latach 2012-2013 był  też administratorem Domu Arcybiskupów Warszawskich. Święcenie biskupie miało miejsce 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie.  Głównym konsekratorem był Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Współkonsekratorami – Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Biskup Kazimierz Romaniuk Biskup Senior Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Podczas 373. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 7 czerwca 2016 r. w Warszawie został wybrany przewodniczącym Rady KEP ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem na 5-letnią kadencję.

Jako przewodniczący kierował pracami Komitetu ds. organizacji uroczystości beatyfikacyjnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.

Sekretariat

ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. +48 22 53 17 204
fax +48 22 53 17 238
e-mail: [email protected]

Sekretarz: Anna Kapuściak

Imieniny biskupów – 29 września

W uroczystość św. Archaniołów Rafała, Michała i Gabriela przypadają imieniny biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej: Rafała Markowskiego i Michała Janochy • Tego dnia wraz z nimi swoje imieniny będzie świętował bp Tadeusz Pikus»

Bp Markowski: “Bohaterskich powstańców otaczamy myślą, sercem i modlitwą”

Rocznica powstania w getcie warszawskim jest wołaniem o miłość bliźniego, o szacunek i uznanie godności każdego człowieka. W świetle Ewangelii wszelki przejaw nienawiści i agresji, w tym antysemityzm, jest grzechem – podkreśla przewodniczący Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, bp Rafał Markowski, zaznaczając, że powstańcy z getta są symbolem walki o wolność. »