Pomoc w uzależnieniach

Sekty

DOMINIKAŃSKIE CENTRUM INFORMACJI O NOWYCH RUCHACH
RELIGIJNYCH i SEKTACH OŚRODEK w Warszawie

Klasztor oo. Dominikanów

Dyrektor: Ojciec Emil Smolana OP

02-741 Warszawa, ul. Dominikańska 2

tel. 22 543 99 99; fax 22 543 99 02

dyżur: środa 16.00–19.00

Konsultacje telefoniczne: wtorek 9.00-12.00

e-mail: [email protected]

Alkohol, Narkomania

POMOC W UZALEŻNIENIACH (OŚRODKI WYSPECJALIZOWANE)

Pomoc osobom uzależnionym nie może wyrażać się w wsparciu finansowym, czy nawet rzeczowym. Jedyną pomocą osobie uzależnionej jest pozbawienie jej jakiejkolwiek nadziei funkcjonowania dalej, tkwiąc w nałogu.

OŚRODEK APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI im. OJCA BENIGNUSA JANA SOSNOWSKIEGO

Zakroczym, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36
Informacja: www.oatzakroczym.pl
Kontakt i zapisy: tel. 22 785 22 08 (pon.-pt. godz. 8.00-12.00 i 13.00-16.00)
e-mail: [email protected]

Ośrodek jest prowadzony przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Zadaniem Ośrodka jest praca profilaktyczna, która realizuje się przez organizowanie tzw. kurso-rekolekcji, gdzie połączenie wiedzy z elementami duchowości pozwala na dojrzałe podjęcie decyzji o abstynencji.

WARSZTATY „WRESZCIE ŻYĆ – 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA”

Informacja: www.12krokow.com.pl
Kontakt i zapisy: [email protected]

Warsztaty opierają się na Programie 12 kroków, którego podstawą jest chrześcijańska wizja człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapię. Warsztaty są formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowe, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Po ukończeniu warsztatów uczestnicy są zaproszeni do kontynuacji pracy nad sobą we Wspólnocie 12 kroków dla chrześcijan.

WARSZAWSKI INFORMATOR O POMOCY

Informacja: www.uzależnienia.org.pl

Serwis oferuje bazę danych o pozarządowych organizacjach świadczących na terenie Warszawy pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich bliskich, a także o konkretnych placówkach i programach pomocy.

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
http://www.karan.pl/
03-750 Warszawa, ul. Grodzieńska 65
tel./fax 022 618 65 97
infolinia 0 800 120 289

e-mail: [email protected]