Watykańska dykasteria apeluje o pilną dyskusję międzynarodową wokół sprawy Vincenta

Należy pilnie rozpocząć na szczeblu międzynarodowym poważną i profesjonalną refleksję nad tym, co dzieje się w imię prawa, a co wypacza ów relacyjny wymiar człowieczeństwa! - apeluje watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia w wydanym po śmierci Vincenta Lamberta komunikacie. Przestrzega, że łamanie w świetle prawa podstawowych praw człowieka wypaczy poczucie sprawiedliwości.

Watykański urząd, którego pracami kieruje kard. Kevin Farrell, zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z ochroną życia ludzkiego i wcześniej apelował o podtrzymanie przy życiu czterdziestodwuletniego mężczyzny.

Na początku komunikatu, władze Dykasterii przypominają, że, w obliczu dramatycznej śmierci Vincenta Lamberta, bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest modlitwa, gdyż “został on pozbawiony jakiejkolwiek ludzkiej szansy na przeżycie, wówczas, gdy należało mu towarzyszyć”. Komunikat przypomina też wczorajszy tweet papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty przypominał, że powinnością medycyny jest służenie życiu pacjenta, a nie zabieranie tego życia.

“Jednak w następstwie tego ostatniego dramatycznego epizodu, poprzez który świat po raz kolejny został wstrząśnięty niewytłumaczalnym i nieustępliwym tłumieniem niewinnego i kruchego życia ludzkiego, modlitwa nie jest jedyną rzeczą, jaką możemy uczynić. Istnieje jeszcze jeden aspekt, nad którym musimy pilnie zastanowić się w poważny i odpowiedzialny sposób – alarmuje watykański komunikat. – W tle tych absurdalnych wydarzeń znajduje się nie tylko niezdolność do rozpoznania prawdziwego dobra ludzkiego, ale też nieustanne oczekiwanie publicznego legitymizowania wyborów dokonywanych przeciwko życiu ludzkiemu, wdrażanych za sprawą przepisów ad hoc i wyroków sądowych”. Dykasteria przestrzega, że decyzje te w niedługim czasie mogą trwale wypaczyć poczucie sprawiedliwości i rolę prawodawstwa.

“Prawo służy chronieniu ludzkiego współistnienia i naszego bycia obok siebie, niezależnie od naszego stanu, w zdrowiu i chorobie, kruchości czy niepełnosprawności. Dlatego nigdy nie jest dozwolone dążenie do śmierci. Z tego powodu nienaruszalność każdego ludzkiego życia jest powszechną, świecką i obiektywną zasadą prawa, dobrem koniecznym, którego naruszenia nikt nie może brać pod uwagę. Zatem teraz należy pilnie rozpocząć na szczeblu międzynarodowym poważną i profesjonalną refleksję nad tym, co dzieje się w imię prawa, a co wypacza ów relacyjny wymiar człowieczeństwa” – wzywa dykasteria i podkreśla, że przywrócenie prawdziwego i właściwego kształtu prawu jest zadaniem, w które należy zaangażować się niezwłocznie.

KAI/ ad