8 lutego – Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. walki z Handlem Ludźmi

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi odbędzie się 8 lutego. Jego inicjatorami są przełożeni generalni z zakonów żeńskich i męskich. Dziś poznamy szczegółowy program tej inicjatywy.

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie jest 21 mln ofiar handlu ludźmi. Od początku swego pontyfikatu papież Franciszek wzywa do eliminacji tego to zjawiska. Czyniąc swoimi jego wezwania i wspierani przez niego, zakonnice i zakonnicy wyszli z inicjatywą Dnia, który w tym roku trwać będzie pod hasłem „Zapalić światło przeciwko handlowi ludźmi”.

Na obchody Dnia wybrano wspomnienie liturgiczne św Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po wyzwoleniu wstąpiła do zgromadzenia kanosjanek.

Szczegóły obchodów zostaną przedstawione podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Watykanie. Głos zabiorą m.in. kard. João Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kard. Antonio Maria Vegliò – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Migrantów, kard. Peter Kodwo Appiah Turkson – przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia et Pax” oraz s. Carmen Sammut – przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG) oraz s. Gabriella Bottanani – koordynatorka “Talitha Kum”.