Anioł Pański: prośba o modlitwę za latynoamerykańską podróż

Szczególną wdzięczność Wiecznego Miasta względem obu czczonych dziś apostołów podkreślił Papież, zwracając się po Mszy do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra. Przypomniał, że Piotr i Paweł przybyli tu z odległej od Rzymu Ziemi Świętej, by głosić za cenę życia Chrystusową Ewangelię, której się całkowicie poświęcili. Przed odmówieniem modlitwy maryjnej wskazał też na to, co obu tych świętych łączyło z Matką Jezusa.

„Piotr znał się osobiście z Maryją i rozmawiając z Nią, zwłaszcza w dniach poprzedzających Pięćdziesiątnicę (por. Dz 1,14), mógł pogłębić znajomość tajemnicy Chrystusa. Paweł, głosząc wypełnienie zbawczego planu «w pełni czasu», nie omieszkał przypomnieć «niewiasty», z której Syn Boży narodził się w czasie (por. Ga 4,4). W ewangelizacji, jaką obaj apostołowie prowadzili tutaj w Rzymie, są też korzenie głębokiej, datującej się od wielu wieków, pobożności rzymian względem Najświętszej Maryi Panny, którą wzywają oni zwłaszcza jako Salus Populi Romani – «Ocalenie Ludu Rzymskiego». Maryja, Piotr i Paweł są naszymi towarzyszami podróży w poszukiwaniu Boga. Są naszymi przewodnikami na drodze wiary i świętości. To oni skłaniają nas, byśmy czynili wszystko, co Jezus nam poleca. Przyzywajmy ich pomocy, aby nasze serca były zawsze otwarte na natchnienia Ducha Świętego i na spotkanie z braćmi” – powiedział Papież.

Po modlitwie Anioł Pański Franciszek wspomniał jeszcze tradycyjny w dzisiejszą uroczystość wieczorny pokaz ogni sztucznych ma rzymskim Zamku Anioła. Poinformował, że uzyskane przy tej okazji fundusze posłużą tym razem wsparciu inicjatywy charytatywnej w Ziemi Świętej i krajach Bliskiego Wschodu. Ponadto Papież nawiązał do swojej wizyty apostolskiej w trzech krajach Ameryki Łacińskiej, rozpoczynającej się w przyszłą niedzielę 5 lipca.

„Proszę was wszystkich o towarzyszenie mi modlitwą, aby Pan pobłogosławił tej mojej podróży na kontynent latynoamerykański, tak mi drogi, jak możecie sobie wyobrazić. Drogim mieszkańcom Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju wyrażam radość, że znajdę się w ich domu, a was proszę szczególnie o modlitwę za mnie i za tę podróż. Niech Najświętsza Maryja Panna da nam tę łaskę, że będzie nam wszystkim towarzyszyć swą macierzyńską opieką” – powiedział Papież.
Radio Watykańskie