Biskupi o aborcji: dziecko nie jest wrogiem lub rzeczą, trzeba skończyć z takim myśleniem

stópki, niemowle
Episkopat Chile skrytykował ustawę aborcyjną, która zezwala na zakończenie ciąży do 14 tygodnia. "Pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia, a aborcja nigdy nie jest rozwiązaniem" – napisali biskupi w oświadczeniu.

Do tej pory aborcja w Chile była dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży, ale wyłącznie w przypadku zagrożenia życia matki oraz braku gwarancji na przeżycie dziecka.

Chilijski parlament przyjął projekt ustawy, który następnie zostanie przeanalizowany przez komisję ds. równouprawnienia kobiet i płci, a później trafi do senatu.

Biskupi przypomnieli, że „wartość życia i godność osoby ludzkiej są istotnym i niezbywalnym fundamentem życia w społeczeństwie”. Przywołali papieskie stwierdzenie, że „obrona życia nienarodzonych jest ściśle związana z przestrzeganiem wszystkich praw człowieka”.

“Bezwarunkowy szacunek dla ludzkiego życia powinien zawsze kierować wszystkimi kwestiami etycznymi, prawnymi, ludzkimi i zdrowotnymi w obliczu rzeczywistości niechcianych ciąż” – podkreślili.

“Dziecko nie jest wrogiem lub rzeczą”

Według biskupów, przepisy proaborcyjne często są przedstawiane jako sposób na zaradzenie sytuacjom wyjątkowym, ale doświadczenie pokazuje, że otwierają drogę dla tzw. „prawa do aborcji” i prymatu „praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet, ignorujących istnienie i prawa innych istot ludzkich”. Jak podkreślili, należy odejść od mentalności, w której dziecko jest „wrogiem lub rzeczą”.

Duchowni wezwali także katolików do „działania na arenie publicznej”, afirmowania przekonań swojej wiary i nauczania Kościoła na temat „niemoralności aborcji”, oraz do nieustannej modlitwy o „oświecenie serc i sumień decydentów, aby w dążeniu do dobra wspólnego mogli bronić najsłabszych”.

kh/Vatican News/Stacja7