Wiadomości: Watykan

Papież wzywa: Nawrócenie i miłosierdzie!

Nawrócenie serca i spełnianie uczynków miłosierdzia były i są istotą godnego przeżycia Wielkiego Postu, który dziś rozpoczynamy – powiedział Franciszek w kazaniu podczas Mszy św. w Środę Popielcową 18 lutego w rzymskiej bazylice św. …

Papież potępia zdecydowanie handlarzy bronią

Papież potępił zdecydowanie zarabiających na konfliktach handlarzy bronią. “Każdy z nas jest zdolny do czynienia dobra, ale także do zniszczenia tego, co Bóg uczynił – stwierdził Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. …

Papieska Msza z nowymi kardynałami

Współcierpienie i wzięcie na siebie wykluczenia, by dokonać reintegracji wykluczonego – to sposób, w jaki Jezus współczuje człowiekowi. Przypomniał o tym Papież podczas Mszy celebrowanej w Bazylice św. Piotra z nowymi kardynałami kreowanymi na …

Anioł Pański: Bóg bierze na siebie nasze słabości

Temat współczucia Chrystusa powrócił w papieskim rozważaniu na Anioł Pański. Franciszek zauważył, że opisane przez ewangelistę Marka uzdrowienie chorego na trąd odbywa się jakby w trzech krótkich aktach. Są to: błaganie trędowatego o uzdrowienie, …

Watykan: papież kreował 20 nowych kardynałów

Do kierowania się w swoim życiu i posłudze słowami „Hymnu o miłości” z trzynastego rozdziału Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian zachęcił papież Franciszek kardynałów podczas swojego drugiego konsystorza, który odbył się 14 stycznia …

Nowi kardynałowie – odzwierciedlenie powszechności i różnorodności Kościoła

W sobotę 14 lutego Franciszek kreuje 20 nowych kardynałów. Będzie to drugi publiczny konsystorz zwyczajny podczas jego pontyfikatu. Po ogłoszeniu 4 stycznia listy kardynałów-nominatów nie kryto wielkiego zaskoczenia.

Na konsystorzu o reformie Kurii Rzymskiej

Kwestie związane z reformą Kurii Rzymskiej to główne zagadnienia, jakie będą poruszane podczas rozpoczynającego się 12 lutego konsystorza Kolegium Kardynalskiego – poinformował dziennikarzy rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ. Mówiąc o dobiegających końca …

Papież do Polaków: dziękujmy za dar życia

Kwestia dziecięctwa była też przedmiotem papieskich pozdrowień skierowanych do Polaków. Franciszek w sposób szczególny zwrócił się do obecnych na Placu św. Piotra dziewcząt ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie i …

Watykańskie oświadczenie w sprawie Ukrainy

Stolica Apostolska z uwagą śledzi sytuację na wschodzie Ukrainy, o czym świadczą wielokrotne apele Ojca Świętego na rzecz pokoju oraz wyrazy solidarności z ofiarami narastającego konfliktu. Zapewnił o tym w specjalnym oświadczeniu watykański rzecznik. …

Franciszek: handel ludźmi jest haniebną plagą

Franciszek zaapelował o zdecydowaną walkę z handlem ludźmi. Rządzących wezwał, by usunęli przyczyny tej haniebnej plagi, niegodnej cywilizowanego społeczeństwa.