Franciszek: przebaczenie najwspanialszym znakiem Bożego miłosierdzia

„Przebaczenie Boga jest tym, czego potrzebujemy wszyscy i jest ono najwspanialszym znakiem Jego miłosierdzia. Darem, jakim każdy grzesznik, któremu odpuszczono grzechy ma dzielić się z każdym napotkanym bratem i siostrą” – powiedział Franciszek podczas audiencji ogólnej 30 marca w Watykanie. Papież podkreślił kilkakrotnie: “Bóg jest większy od naszego grzechu”. Kończący cykl katechez o miłosierdziu w Starym Testamencie papież rozważał dziś słowa psalmu 51, nazywanego Miserere. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 25 tys. wiernych.

Franciszek zauważył, że psalm 51 jest modlitwą pokutną, w której prośba o przebaczenie jest poprzedzona wyznaniem winy i w której osoba modląca się, pozwalając się oczyścić miłością Pana, staje się nowym stworzeniem, zdolnym do posłuszeństwa, stałości ducha i szczerego uwielbienia Boga. Dodał, że jest on wiązany ze skruchą Dawida po jego grzechu z żoną Uriasza Chetyty, Batszebą. Kiedy prorok Natan objawia mu jego winę i pomaga mu ją uznać monarcha uznał swój grzech i gotów był na pojednanie z Bogiem. Każdy, kto modli się tym psalmem jest zachęcany, by miał te same uczucia skruchy i zaufania w Bogu, jakie żywił Dawid, gdy się nawrócił, będąc przekonanym o pewności Bożego miłosierdzia.

Papież podkreślił, że w tej modlitwie przejawia się prawdziwa potrzeba człowieka: uzyskanie przebaczenia, uwolnienia od zła i jego śmiertelnych konsekwencji. Wskazał, że Bóg jest większy od naszego grzechu a Jego miłość jest oceanem, w którym możemy zanurzyć się bez obawy, że zostaniemy pokonani: dla Boga przebaczenie oznacza danie nam pewności, że On nas nigdy nie opuści. Ponadto psalmista powierza się dobroci Boga wie, że Boże przebaczenie jest najbardziej skuteczne, ponieważ stwarza to, co mówi. Nie ukrywa grzechu, ale go niszczy i wymazuje. Zatem pokutujący znów staje się czysty, usunięte są wszelkie plamy, a teraz jest on bielszy od nieskażonego śniegu.

Ojciec Święty dodał, że my, grzesznicy którzy zyskaliśmy odpuszczenie grzechów, którzy przyjęliśmy Bożą łaskę, możemy nawet uczyć innych, by nie grzeszyli więcej. „Przebaczenie Boga jest tym, czego potrzebujemy wszyscy i jest ono najwspanialszym znakiem Jego miłosierdzia. Darem, jakim każdy grzesznik, któremu odpuszczono grzechy ma dzielić się z każdym napotkanym bratem i siostrą” – stwierdził Franciszek.

KAI