Franciszek: przymierze małżeńskie powinno zdecydowanie zmienić świat

„Nowe przymierze mężczyzny i kobiety nabiera… strategicznego znaczenia dla wyzwolenia ludów z kolonizacji pieniądza. To przymierze powinno na nowo ukierunkowywać politykę, gospodarkę i współżycie obywatelskie!” – powiedział papież podczas audiencji ogólnej.

Ojciec Święty zakończył dziś cykl katechez na temat małżeństwa i rodziny. Na płac św. Piotra przybyło około 25 tys. wiernych.

Franciszek zauważył, że cywilizacja współczesna zdaje się być naznaczona konsekwencjami zdominowania przez technokrację ekonomiczną, prowadzącą do podporządkowania etyki logice zysku. Tendencja ta dysponuje znacznymi zasobami i poważnym wsparciem mediów.

„W tym scenariuszu nowe przymierze mężczyzny i kobiety nabiera także strategicznego znaczenia dla wyzwolenia ludów z kolonizacji pieniądza. To przymierze powinno na nowo ukierunkowywać politykę, gospodarkę i współżycie obywatelskie! Decyduje ono o uczynienia Ziemi możliwą do zamieszkania, przekazywaniu poczucia życia, więzi pamięci i nadziei” – powiedział papież. Dodał, że rodzina jest na początku, u podstaw tej światowej ocalającej nas kultury. “Ocala nas ona od wielu ataków, zniszczeń, wielu kolonizacji, takich jako kolonizacja pieniądza, czy owe kolonizacje ideologiczne tak bardzo zagrażające światu – rodzina jest bazą, by się bronić” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że świat stworzony został powierzony mężczyźnie i kobiecie. Ich odrzucenie Bożego błogosławieństwa prowadzi nieuchronnie do megalomanii, która wszystko niszczy. Ale kobieta niesie tajemne i specjalne błogosławieństwo, by bronić swego stworzenia od złego. Zachęcił, by wypracować taką teologię kobiety, która odpowiadałaby temu błogosławieństwu Bożemu dla niej i dla potomstwa.

Podkreślił, że nigdy nie brakuje miłosiernej Bożej opieki względem zarówno kobiety jak i mężczyzny, bowiem Bóg nie chce byśmy zostali nadzy i opuszczeni w naszym losie grzeszników. Papież zaznaczył, że obietnica, jaką Bóg składa mężczyźnie i kobiecie u początków historii obejmuje wszystkie istoty ludzkie, aż do kresu historii. Zachęcił więc wszystkich do współpracy w tym wysiłku na rzecz przemiany świata.
KAI