Franciszek: Wolność brata i siostry jest także naszą wolnością

Do kontynuowania drogi ekumenicznej zachęcił papież Franciszek słowackich chrześcijan podczas spotkania z przedstawicielami innych wyznań w nuncjaturze apostolskiej w Bratysławie. Było to pierwsze spotkanie podczas podróży apostolskiej Ojca Świętego do tego kraju.

Jako pierwszy głos zabrał biskup generalny Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Wyznania Augsburskiego Ivan Eľko, przewodniczący Ekumenicznej Rady Kościołów w Słowacji. Powitał on papieża w imieniu należących do niej 7 Kościołów członkowskich oraz 5 Kościołów i stowarzyszeń religijnych, mających status obserwatorów.

Papieżu Franciszku, drogi bracie w Jezusie Chrystusie, witaj i spędź w Słowacji dni bogate i błogosławione! Życzymy Ci daru dobrego zdrowia cielesnego i siły, serca duszpasterza, które odnawia się w miłości Chrystusa i niech je prowadzi Duch Święty swymi słowami, decyzjami i zachowaniami – powiedział bp Eľko.

Zaznaczył, że jego kraj przeżywa obecnie czas szczególny z różnych punktów widzenia, również ekumenicznego. W ubiegłym roku obchodzono 490. rocznicę Wyznania Augsburskiego. A komisja ekumeniczna, która pracowała nad przekładem cennego dokumentu dialogu katolicko-luterańskiego „Od konfliktu do komunii”, przekazała już ten tekst chrześcijanom słowackim. Chcemy omawiać go razem jako teologowie i duchowni katoliccy obrządku łacińskiego i protestanccy na wspólnej konferencji teologicznej, a jednocześnie polecamy go mądrą i skuteczną lekturę naszym lokalnym wspólnotom ekumenicznym – powiedział biskup luterański.

„Wiara daje nam odwagę”

Zauważył ponadto, że w obecnym roku przypada 20. rocznica zatwierdzenia Konwencji o Wzajemnym Uznaniu Chrztu Świętego, która stała się „rewolucyjnym wydarzeniem ekumenicznym w Słowacji”. Dokument ten dotyczy Kościołów: katolickiego obu obrządków, Ewangelicko-Luterańskiego Wyznania Augsburskiego i Ewangelicko-Metodystycznego. Wiara daje nam odwagę proponowania innym Kościołom przystąpienia do tej Konwencji – oświadczył przewodniczący Rady. Wyraził radość, że także papież postrzega zagadnienie chrztu w jego skutkach ekumenicznych, np. w jego przemówieniu w czasie spotkania z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej 25 czerwca br.

Zwierzchnik luteran słowackich wskazał, że Kościół podzielił się w czasach wielkich kryzysów doktrynalnych i społecznych, a Kościoły protestanckie w jego kraju są spadkobiercami zarówno Reformacji z XVI wieku, jak i różnych ruchów przebudzeniowych, zrodzonych wskutek kryzysu pobożności średniowiecznej i w okresie Odrodzenia.

W tamtym czasie istniał schemat myślenia, iż kryzys jednego Kościoła umożliwia odrodzenie się innego, poszukującego chrześcijaństwa bardziej autentycznego – mówił dalej bp Eľko. Zaznaczył, że dziś takie myślenie „nie może nas zadowalać, ale pragniemy, aby zwyciężył inny pogląd: w dobru i postępie jednego kryje się także dobro i postęp drugiego”. Dziś nie mogą już nas cieszyć kryzysy i konflikty, spadek liczby czy słabnięcie wiary. Cieszmy się nawzajem ze swego wzrostu. Chcemy błogosławić się wzajemnie i spoglądać na siebie z życzliwością – zapewnił przewodniczący Ekumenicznej Rady Kościołów w Słowacji.

Podkreślił, że w tym samym kluczu chrześcijanie różnych wyznań spoglądają na tę wizytę papieża na Słowacji. Wyraził nadzieję, że pogłębi ona zainteresowania życiem chrześcijańskim „u naszych sióstr i braci rzymskokatolickich”. W ten sposób spoglądamy również na dzieła miejscowych kapłanów i wszystkich świeckich, posługujących jako wolontariusze – stwierdził duchowny. Jesteśmy przekonani, że z duchowego błogosławieństwa jednego Kościoła mogą czerpać korzyści także inne Kościoły” – dodał. „Cieszymy się i cenimy to, że w takiej cennej chwili możemy być wszyscy razem w tej wspólnocie ekumenicznej – zakończył swe przemówienie bp Eľko.

Istnieje pokusa zniewolenia wewnętrznego

W swoim przemówieniu papież przypomniał, że chrześcijanie na Słowacji w okresie dyktatury komunistycznej doświadczali wyjątkowo brutalnych prześladowań. Zauważył, że w zmienionych warunkach społeczno-politycznych istnieje pokusa zniewolenia wewnętrznego. Tymczasem Jezus zawsze pragnie dla człowieka wolności. Pomagajmy sobie, abyśmy nie wpadli w pułapkę zadowalania się chlebem i niczym więcej – zaapelował Franciszek.

Wskazał jednocześnie, że dążenie do wygody, czy pewnych przywilejów grozi utratą zapału ewangelizacji i proroctwa świadectwa, utratą zapału w poszukiwaniu jedności, o którą prosi Jezus. Nie ograniczajmy naszego zainteresowania do tego, co może służyć naszym poszczególnym wspólnotom. Wolność brata i siostry jest także naszą wolnością, ponieważ nasza wolność nie jest bez nich pełna – stwierdził Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że u początków ewangelizacji Słowacji stali święci Cyryl i Metody, świadkowie chrześcijaństwa wciąż zjednoczonego i rozpalonego żarem przepowiadania, prekursorzy ekumenizmu.

Franciszek zachęcił słowackich chrześcijan, by czerpiąc inspirację z wzoru Braci Sołuńskich pielęgnowali kontemplację, której tak bardzo potrzebuje Europa, „aby odkrywać na nowo piękno adoracji Boga i znaczenie tego, by nie pojmować wspólnoty wiary przede wszystkim przez pryzmat jej skuteczności programowej i funkcjonalnej”.

Ojciec Święty wskazał ponadto, że jedność osiąga się przede wszystkim dzięki wspólnemu działaniu na rzecz ubogich. Niech dar Boży będzie obecny na stole każdego z nas, abyśmy, choć nie jesteśmy jeszcze w stanie dzielić tego samego stołu eucharystycznego, mogli razem przyjmować Jezusa, służąc Mu w ubogich – powiedział papież. Zapewnił, że „będzie to znak bardziej sugestywny niż wiele słów, znak, który pomoże społeczeństwu obywatelskiemu zrozumieć, zwłaszcza w tych trudnych czasach, że tylko stając po stronie najsłabszych, wszyscy naprawdę wyjdziemy z pandemii”.

Uczestnicy spotkania odmówili Psalm 103 („Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego!”) i zrobili wspólną fotografię z Franciszkiem, który następnie przywitał się z każdym z osobna.

Otrzymał od nich w prezencie reprodukcję obrazu Janki Krivošovej, przedstawiającego narodziny Kościoła oraz dzieje protestantyzmu na Słowacji wraz z napisem: „W dobru jednego jest ukryte dobro wszystkich”.

ag/KAI/Stacja7