Franciszek wzywa do działań na rzecz pokoju w Syrii

Głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją ludności Syrii, ogarniętej gwałtownymi walkami i zmuszonej do opuszczenia swych stron rodzinnych, wyraził Franciszek na zakończenie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański 7 lutego w Watykanie.

Wezwał wspólnotę międzynarodową do jak najszybszego podjęcia działań na rzecz przywrócenia pokoju w tym bliskowschodnim kraju.

Oto polski tekst apelu papieskiego:

Z głębokim niepokojem śledzę dramatyczny los ludności cywilnej objętej gwałtownymi walkami w umiłowanej Syrii i zmuszonej do opuszczenia wszystkiego, aby uciec od okropności wojny. Oby z hojną solidarnością pilnie udzielono koniecznej pomocy, aby zapewnić jej przeżycie i godność. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową, aby – nie szczędząc żadnych wysiłków – pilnie doprowadziła do rozmów pokojowych między zainteresowanymi stronami. Tylko polityczne rozwiązanie konfliktu może zapewnić przyszłość pojednania i pokoju w tym drogim i umęczonym kraju, w którego intencji proszę o wiele modlitwy, także obecnie. Teraz pomódlmy się wspólnie do Matki Bożej za umiłowaną Syrię: Zdrowaś Maryjo…

KAI