Kościół Chaldejski rozpoczął Synod i czeka na Franciszka

Czekamy z niecierpliwością w Iraku. Wiadomość zapowiadająca Twoją wizytę napełniła nas radością - napisali do Franciszka wierni Kościoła Chaldejskiego w specjalnym liście na rozpoczęcie obrad Synodu. Po raz pierwszy w historii w obradach biorą udział świeccy.

Obradom rozpoczętym w niedzielę 4 sierpnia przewodniczy patriarcha Louis Raphaël Sako. Z okazji otwarcia prac Synodu uczestnicy Synodu napisali list do papieża Franciszka. Wyrażają w nim wielką radość, z jaką chrześcijanie w Iraku przyjęli pragnienie Biskupa Rzymu odwiedzin w ich kraju. “Od zarania” – czytamy w liście – Kościół chaldejski był Kościołem misyjnym, docierając z głoszeniem Ewangelii aż do Chin. Na przestrzeni wieków wydał wielu męczenników, których nie brakuje również dziś. Można powiedzieć, że od zawsze był Kościołem męczenników. W dalszej części listu patriarcha odnosi się również do cierpienia “naszych braci muzułmanów” w Iraku, wyrażając nadzieję, że to wspólne doświadczenie cierpienia otworzy drogę ku lepszej przyszłości.

Pierwsze dwa dni Zgromadzenia Synodalnego mają formę ćwiczeń duchowych, którym przewodniczy maronicki arcybiskup Cypru Joseph Soueif. Od 6 do 8 sierpnia będą miały miejsce sesje synodalne, w czasie których przewidziane są również wystąpienia świeckich uczestników Synodu, po jednym z każdej diecezji. Trzecia, ostatnia sesja synodalna rozpocznie się 8 sierpnia i będzie zarezerwowana dla biskupów. Zgromadzenie potrwa do 13 sierpnia w miejscowości Irbil w północnym Iraku.

Kościół chaldejski, należący do wschodniosyryjskiej tradycji liturgicznej, jest największą wspólnotą chrześcijańską w Iraku, choć od 10 lat liczba jego wyznawców w tym kraju maleje w związku z toczącą się tam wojną i narastającym fundamentalizmem islamskim. Jest katolickim „odgałęzieniem” dawnego Kościoła nestoriańskiego, od połowy XIX w. znanego jako Asyryjski Kościół Wschodu. Już w XIII w. część nestorian zaczęła szukać jedności z Rzymem. Wprawdzie w 1553 r. papież Juliusz III mianował pierwszego patriarchę Szymona VIII (który jednak dwa lata później zginął z rąk muzułmanów), to jeszcze przez trzy stulecia toczyły się ostre spory, a nawet walki między zwolennikami a przeciwnikami unii z Rzymem. Od 1830 r. zwierzchnicy Kościoła chaldejskiego, uznającego zwierzchnictwo papieża, noszą tytuł patriarchy chaldejskiego Babilonu z siedzibą najpierw w Mosulu, a od 1950 r. w Bagdadzie. Liczbę wiernych chaldejskich ocenia się na nieco ponad 350 tys., głównie w Iraku, ale także na emigracji w innych krajach Bliskiego Wschodu oraz w Ameryce i Europie Zachodniej. Jest to jedyny wschodni Kościół katolicki, który ma więcej wyznawców niż Kościół, z którego się wywodzi. Asyryjski Kościół Wschodu liczy bowiem zaledwie 170 tys. wiernych, głównie w diasporze.

ad, Vatican News, KAI/Stacja7