Diecezja radomska: księża przekażą pieniądze na walkę z epidemią

W diecezji radomskiej powstał specjalny fundusz "POMAGAM", z którego środki pomogą różnym placówkom w walce z koronawirusem. Środki na ten fundusz będą wpłacać księża z diecezji.

Fundusz powołał bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. – Tak jak każdy chrześcijanin pragniemy dzielić się i pomagać innym. Chcemy pomóc osobom, które przeżywają trudne chwile w domach pomocy społecznej. Potrzebne są tam też posiłki, środki dezynfekcji. Chcemy zaangażować się w taką formę pomocy – powiedział Radiu Plus Radom bp Henryk Tomasik. Biskup radomski podziękował kapłanom, którzy już włączyli się w tę inicjatywę.

Zebrane pieniądze przekazane zostaną m.in. placówkom służby zdrowia, domom pomocy społecznej na terenie diecezji. Pierwsza pomoc trafiła do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Kolejny będzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Starym Goździe.

Ks. Szymon Pikus, ekonom diecezjalny poinformował także, że dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu więcej obiadów niz dotychczas przygotuje Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej “Emaus”. Do DPS dostarczone zostały też m.in. maseczki, środki do dezynfekcji, przyłbice ochronne. Biskup Tomasik zdecydował również o skierowaniu środków ochrony do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Starym Goździe. W placówce zakażonych jest obecnie 31 osób, w tym 8 członków personelu. Dla DPS i ZOL diecezja zorganizowano 150 maseczek, 20 litrów środków do dezynfekcji i kilka przyłbic ochronnych.

Jak informuje Radio Plus Radom pogarsza się niestety sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Zarażonych jest tam już 59 osób, a 3 osoby zmarły.

KAI, os