Odpowiedź na znaki czasów. Nowe przepisy o protokole przedślubnym

Już 1 czerwca zacznie na terenie Polski obowiązywać Dekret ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Nowością jest modlitwa poprzedzająca rozmowę i przysięga mówienia prawdy.

Dekret, przyjęty przez polskich biskupów 26 listopada minionego roku, zastąpi dotychczas obowiązujące przepisy zawarte w Instrukcji KEP o przygotowaniu do małżeństwa w Kościele katolickim. Przepisy o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich nie były aktualizowane od 1986 r. Inne aspekty przygotowania do małżeństwa są już regulowane nowszymi dokumentami.

Na briefingu prasowym, który dziś odbył się w siedzibie Sekretariatu KEP omówiono ogólnie Dekret wprowadzający nowe wytyczne. Nie przedstawiono jednak dziennikarzom i opinii publicznej wzoru protokołu, według którego od 1 czerwca narzeczeni będą odpytywani. – Ten wzór już został przesłany do wszystkich diecezji i będzie upubliczniony w swoim czasie – powiedział podczas briefingu dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

Zapytani o nowości, które pojawiają się wśród pytań zadawanych narzeczonym prezentujący Dekret prelegenci podkreślili przede wszystkim modlitwę, która od czerwca ma rozpoczynać przeprowadzanie rozmów kanonicznych oraz przysięgę mówienia prawdy. – Wspólna modlitwa na rozpoczęcie rozmowy ma być przede wszystkim narzędziem dla proboszczów, aby potraktowali całe spotkanie jako formę duszpasterstwa narzeczonych. Najważniejsze, aby między kapłanem i narzeczonymi wywiązał się dialog, prawdziwa rozmowa. W tym spotkaniu nie chodzi o wypełnienie ankiety – podkreślił ks. dr hab. Piotr Majer, profesor UPJPII.

Zgodnie wszyscy prelegenci podkreślali, że nowe przepisy mają być odpowiedzią na współczesne czasy i związane z nimi nowe wyzwania. Jako przykład wymieniono rosnącą liczbę małżeństw mieszanych czyli między katolikami a osobami niewierzącymi lub innych wyznań oraz rosnącą liczbę związków małżeńskich, w których jedna ze stron była wcześniej w małżeństwie cywilnym z inną osobą. – Często katolicy, którzy chcą zawrzeć małżeństwo kanoniczne, już mają dzieci z innymi osobami. Choć więc nie zachodzą przeszkody formalne, uniemożliwiające zawarcie małżeństwa, nie można nie dostrzegać skomplikowania tej sytuacji. Te osoby mają pewne zobowiązania, zostawiają kogoś dla innej osoby. Dotychczas takie aspekty nie zostały podjęte w przygotowaniu do małżeństwa – mówi ks. prof. Majer.

Inną nowością, odpowiadającą na wyzwania czasów, jest kwestia narzeczonych, z których jedno dokonało zmiany płci. – Oczywiście ksiądz nie będzie pytał narzeczonych, czy na pewno są kobietą i mężczyzną, ale jeśli taki problem wyniknie np. z dokumentów, będzie musiał przypomnieć im o obowiązującej ich zgodzie Kongregacji Nauki Wiary na zawarcie takiego małżeństwa – wyjaśniał ks. prof. Mejer.

Zdaniem prezentujących dokument prelegentów, nowe wytyczne nie wprowadzają żadnej rewolucji, jak to sugerowały niektóre media. – Wbrew temu, co pisano, już wcześniej obowiązywała proboszczów osobna rozmowa z każdym z narzeczonych. To zostało utrzymane – mówił ks. prof. Adamowicz. Dodał, że taka potrzeba wynika m.in. z poufałości niektórych pytań, które będą stawiane narzeczonym. – Jeśli będą pytani np. o to, czy ktoś z rodziny sprzeciwiał się ich ślubowi, albo o to, czy mają jakieś wątpliwości co do zamiarów swojego narzeczonego/narzeczonej, raczej powinni mieć komfort odpowiadania osobnego – wyjaśnił ks. prof. Adamowicz.

Cały Dekret, zawierający nowe wytyczne, można przeczytać na stronach KEP>>

ad/Stacja7