Papież określił kompetencje organów zarządzających dobrami materialnymi Stolicy Apostolskiej

Ściślejsze określenie relacji między Administracją Dóbr Stolicy Apostolskiej a Sekretariatem ds. Gospodarczych to cel opublikowanego dziś Listu Apostolskiego w formie Motu Proprio „I beni temporali”. Ojciec Święty zatwierdził ten dokument 4 lipca.

W watykańskim komunikacie czytamy, iż nowy dokument dotyczący kwestii gospodarczo-finansowych jest związany z kontynuacją reformy organów odpowiedzialnych za kontrolę, nadzór i zarządzanie dobrami materialnymi Stolicy Apostolskiej. Chodzi w nim o zapewnienie jasnego i jednoznacznego rozróżnienia między kontrolą a nadzorem, z jednej strony, a administracją dóbr z drugiej. Dlatego motu proprio określa, jakie kompetencje należą do Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej i lepiej nakreśla kluczową rolę kontroli i nadzoru Sekretariatu ds. Gospodarki.

KAI