Ruszyła piąta edycja akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”

Po raz piąty ruszyła organizowana przez Caritas Polska i Straż Miejską m.st. Warszawy akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”. W tym roku przebiega ona pod hasłem „Bezdomności się nie wybiera, bezdomnym się staje”. Do końca lutego strażnicy miejscy będą docierać do znanych sobie miejsc pobytu osób bezdomnych na terenie stolicy przywożąc im zupę w termosach, koce, czapki, skarpetki, a nawet rękawiczki – zakupione ze środków pochodzących ze zbiórki organizowanej w ramach akcji.

– Ewangeliczną misją Kościoła jest okazywanie Miłosierdzia osobom ubogim, samotnym, wykluczonym. Bezdomność jest tą najbardziej dramatyczna odmianą ubóstwa, dlatego chcemy poprzez akcje doraźne, jak ta, oraz długofalowe, docierać do tych osób ofiarowując im szansę wyjścia z tej trudnej, bolesnej i niekiedy wydawałoby się beznadziejnej sytuacji – powiedział dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Iżycki. Zwrócił uwagę, że powodów bezdomności jest wiele ale nie można się nad nimi zatrzymywać bo najważniejszy jest człowiek i jego aktualna sytuacja.

– Jeżeli zbliżymy się do tych osób, jeśli poznamy historię ich życia, wówczas trudniej będzie nam wydawać kategoryczne sądy na ich temat. Nikt z nas nie wie jak dalej potoczy się jego życie czy życie bliskich, dlatego trzeba zawsze być otwartym na drugiego człowieka – zaapelował specjalista ds. projektów społecznych Caritas Polska, Janusz Sukiennik. Zwrócił uwagę, że podanie kubka zupy, jest okazją do nawiązania kontaktu, podzielenie się życzliwym słowem, ofiarowania trochę zainteresowania i czasu. To zawsze drugiemu daje nadzieję – dzieł się Janusz Sukiennik.

Miejski ratusz przeznaczył w tym roku dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz osób bezdomnych ok. 16 mln zł. To 4 mln więcej, niż w roku ubiegłym. – Oficjalnie w Warszawie jest 2,5 tys. osób bezdomnych, ale według szacunków wynika, że jest ich znacznie więcej. Do stolicy przyjeżdżają osoby z całego kraju, ponieważ mają świadomość, że uzyskają tu pomoc wysokiej klasy – zwrócił uwagę w czasie oficjalnej inauguracji akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej.

Obecnie na terenie miasta jest 121 miejsc przebywania bezdomnych. – Niestety one się ciągle zmieniają. Te osoby nieustannie się przemieszczają tak, że czasami można je znaleźć w zupełnie niespodzianym miejscu – powiedział Grzegorz Staniszewski naczelnik profilaktyki i planowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie bezdomnych przebywających poza schroniskami w miejscach niemieszkalnych jest 466 osób, czyli 19 proc. badanych. Jednak jak podkreślają urzędnicy – liczba ta może nawet sięgać 600-700 osób. Najwięcej jest na Woli ok. 14 proc., Pradze Południe ok. 11 proc i Bemowie 10 proc. Większość to osoby miedzy 41-60 rokiem życia ( 54 proc.) nie posiadające zameldowania ( 77 proc).

Od dwóch lat Caritas Polska i Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzą również wspólnie całoroczny projekt ratowniczo medyczny dla bezdomnych „Uliczny Patrol Medyczny”. Zdarzały się nawet takie przypadki, że przyjeżdżał z pomocą w ostatniej chwili – wyznał Janusz Sukiennik. Innym projektem realizowanym od pięciu lat jest „Damy Radę” skierowany do młodych bezdomnych.

Warszawa dysponuje prawie 1 tys. miejsc w schroniskach. Ruszył także mobilny punkt poradnictwa – Autobus kursujący po trasie od Dworca Wschodniego do Marywilskiej, czyli do jednego z miejsc gdzie mieści się noclegownia. Wejść do niego może każdy. Jeżdżą w nim streetworkerzy którzy informują jak dostać się do schroniska oraz częstują bezdomnych gorącymi napojami – poinformował wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej.

W najbliższą sobotę 9 listopada odbędzie się pielgrzymka osób bezdomnych na Jasną Górę. Uczestnicy dostaną termos oraz potrzebne rzeczy na kolejne tygodnie – poinformował dyr. Caritas Polska.

W grudniu bezdomni otrzymają także opłatek .

KAI/kh