W Gwatemali początek pielgrzymki symboli ŚDM po krajach latynoamerykańskich. Przy nich spotyka się młodzież

Krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani rozpoczynają pielgrzymkę w Gwatemali • Do 16 lutego odwiedzą kolejne diecezje tego kraju, w ramach przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie • Trasę pielgrzymki można śledzić na interaktywnej mapie na stronie panama2019.pa

Od 5 stycznia do 16 lutego Gwatemala gości symbole Światowych Dni Młodzieży, które odwiedzają państwa Ameryki Łacińskiej w ramach przygotowań do przyszłorocznego światowego spotkania młodych Panama 2019. W kolejnych diecezjach kraju odbywać się będą modlitwy i spotkania młodzieży, którym towarzyszyć będą krzyż i ikona. Diecezjalne duszpasterstwa młodych przygotowują też bogaty program wydarzeń, do udziału w których zapraszają nie tylko młodzież, ale wszystkich mieszkańców danego regionu. Zaplanowana jest m.in. Wielka Karawana, w której młodzi, wraz z Symbolami ŚDM odwiedzą szpitale, domy dla uchodźców i wezmą udział we wspólnych nabożeństwach.

Pielgrzymka Symboli ŚDM w krajach latynoamerykańskich potrwa do lipca br. Gwatemala jest szóstym krajem, który je gości – po Meksyku, Kubie, Haiti, Dominikanie i Portoryko.

Drewniany krzyż, nazywany dziś krzyżem ŚDM, został wykonany w 1983 r. z okazji rozpoczęcia Nadzwyczajnego Roku Świętego Odkupienia (25 marca 1983–22 kwietnia 1984). Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego młodzież wniosła go do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania jubileuszu. Na zakończenie obchodów jubileuszowych, w Niedzielę Wielkanocną 1984 r. Jan Paweł II powierzył krzyż młodym, którzy rozpoczęli pielgrzymowanie z nim po całym świecie. W 2003 r., podczas diecezjalnych obchodów ŚDM, papież podarował młodzieży drugi symbol: kopię ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, której oryginał znajduje się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Od tej pory oba symbole pielgrzymują po całym świecie, zachęcając do modlitwy w intencji młodzieży i kolejnych edycji ŚDM.

KAI