Watykan: 32 tys. Polaków wzięło udział w audiencjach ogólnych

W roku 2015 w 42 środowych audiencjach generalnych z udziałem papieża Franciszka, które odbywały się na Placu św. Piotra bądź w Auli Pawła VI, uczestniczyło prawie 32 tysiące pielgrzymów i turystów polskich – poinformował opiekun pielgrzymów polskich w Rzymie, ks. dr Piotr Studnicki.

Średnio na audiencji było 760 Polaków (w roku 2013 – 927; 2014 – 723).

Jak podała Prefektura Domu Papieskiego w tegorocznych środowych audiencjach wzięło udział ogółem 704100 wiernych. Daje to średnio 16764 osób na jednej audiencji.

Tradycyjnie najwięcej pielgrzymek przybywa od kwietnia do końca października W mijającym roku najwięcej polskich pielgrzymów wzięło udział w audiencjach generalnych we wrześniu i kwietniu (łącznie 11650). W lipcu audiencje były zawieszone. Najliczniejsze polskie audiencje to: 29 IV – 2100, 9 IX – 2000 oraz 16 IX – 1900 osób.

Podczas każdej audiencji środowej papież błogosławi obecnych w strojach ślubnych nowożeńców. W ich gronie nie brakowało również Polaków z kraju i emigracji.

Jednym z bardzo ważnych motywów pielgrzymowania naszych Rodaków jest pragnienie modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II, gdzie w każdy czwartek, o godz. 7.10 odprawiana jest Msza św. dla Polaków. Transmituje ją na żywo Radio Watykańskie, a w Polsce m.in. Radio Maryja. Oprócz tego, w ciągu roku, wiele polskich grup, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, uczestniczyło we Mszach świętych sprawowanych przy grobie Papieża-Polaka.

Ponadto w 2015 roku tysiące naszych Rodaków uczestniczyło w różnych celebracjach liturgicznych z udziałem papieża Franciszka bądź południowej modlitwie Anioł Pański.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, bardzo znacznie zmniejszyła się liczba wszystkich uczestników audiencji środowych (prawie o pół miliona, natomiast w odniesieniu do roku 2013 o ok. 800 tysięcy). Z kolei Polaków uczestniczyło nieco więcej niż w roku 2014. Biorąc pod uwagę dane liczbowe, procentowy udział Polaków w audiencjach (na tle ogólnej liczby pielgrzymów) był wyższy niż przed rokiem oraz dwoma laty i wyniósł 4,5 proc.

KAI