28. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych

Parafia: Warszawa. Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole
Wspólnota: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
Zapisy na pielgrzymkę od 2 do 4 sierpnia w sali św. Józefa przy kościele, w godz. 9-19 oraz w dniu wyjścia pielgrzymki lub na trasie

28. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych rozpocznie się 5 sierpnia br. Mszą św. odprawioną o godz. 6.00 w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 w Warszawie. Na Jasną Górę pątnicy dotrą 14 sierpnia br. ok. godz. 17.00.

Planowany wyjazd z Częstochowy – 14 sierpnia 2019 r. ok. godz. 19.00.

ZAPISY na pielgrzymkę przyjmujemy w dniach 2-4  sierpnia br. przy ul. Deotymy 41 w Warszawie (sala św. Józefa w godz. 9-19), w dniu wyjścia pielgrzymki lub na trasie pielgrzymki. Przy zapisach osoba niepełnosprawna powinna wskazać swojego opiekuna, wypełnić kartę medyczną (przyjmowane leki). Osoba niepełnoletnia powinna okazać pisemna zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w pielgrzymce.

OPŁATY:
WPISOWE –  150 zł
WYPOŻYCZENIE WÓZKA INWALIDZKIEGO – 55 zł
AUTOKAR POWROTNY Z CZĘSTOCHOWY DO WARSZAWY – 55 zł

PATRONOWIE GRUP:
– najdłużej towarzyszy nam św. Wawrzyniec i jego przeświadczenie, że jesteśmy skarbami Kościoła,
– św. Kamil, dla którego Jezus był w każdym potrzebującym pomocy,
– bł. Unici Podlascy, wierni aż do męczeńskiej śmierci,
– św. Józef – patron naszego Stowarzyszenia,
– św. Michał Archanioł – wymarzony opiekun każdego z nas.

KOLOR:
 ogólny błękitny, obecnie każda grupa ma swój własny:
– grupa św. Wawrzyńca – zielony
– grupa św. Kamila – czerwony
– grupa św. Józefa – fioletowy
– grupa bł. Unitów Podlaskich- niebieski
– grupa św. Michała Archanioła – pomarańczowy

SŁUŻBY PIELGRZYMKOWE– pielgrzymkę obsługują takie służby jak: medyczna, porządkowa, kwatermistrzowska, kwatera główna, jedzonko, techniczna, eko-serwis, łączność, sklepik, bagażowa.

• ORGANIZATOREM Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę jest Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Deotymy 41,