Bierzmowanie

Parafia: Warszawa. Zwiastowania Pańskiego
Sakramentu bierzmowania udzieli bp Tadeusz Pikus.