Dyżur duszpasterza na Politechnice

Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Wspólnota: Duszpasterstwo Akademickie Sandał
W każdy wtorek zapraszamy na dyżur ks. Piotra Rymuzy - duszpasterza z Duszpasterstwa Akademickiego "Sandał" na Politechnice Warszawskiej.

Duszpasterza z Duszpasterstwa Akademickiego “Sandał” można spotkać w każdy wtorek w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1). Jest do dyspozycji studentów w godzinach 16.00-17.00 (chyba, że potrzeba dłużej!) w pokoju 136. Jest to okazja do niezobowiązującej rozmowy na nurtujące tematy bez narzucania jakiegokolwiek punktu widzenia. Zapraszamy także osoby niewierzące i przedstawicieli innych wyznań.

Jest także możliwość rozmowy w języku angielskim.

A priest from the Academic Ministry “Sandał” can be found every Tuesday in the main building of the Warsaw University of Technology (Plac Politechniki 1). He is available to students from 16.00-17.00 in room 136. It is an opportunity to make a casual conversation on bothering topics without imposing any point of view. We also invite non-believers and representatives of other denominations. There is also the possibility of talking in English.

>> Strona Duszpasterstwa Akademickiego “Sandał”