Katechezy Warszawskie

Parafia: Warszawa. Najświętszego Zbawiciela

Druga Katecheza w wiosennej edycji Katechez Warszawskich, którą poprowadzi ks. Robert Skrzypczak pt. “Rodzina i sakrament”.

Tematem przewodnim katechez będzie rodzina. Katechezy będą wygłaszane w kościele Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela w Warszawie, w każdy czwartek przez sześć kolejnych tygodni, z wyjątkiem czwartku poprzedzającego weekend majowy.

Rozpoczęcie każdej katechezy o godz. 19.30.