Koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Sonus Nobilis

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Kolejne z cyklu wydarzeń związanych z 80-leciem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Program koncertu:

1. Nuż my dziś krześcijani

(Kancjonał staniątecki 1586)

2. Pan Bóg wszechmogący

(Przydatek do Kancjonału Nieświeskiego z roku 1564)

3. Nowe lato

(Kancjonał staniątecki 1586; przekład łacińskiej kolędy „Anno Domini”)

4. Jezusa Judasz przedał (Żołtarz Jezusów czyli piętnaście rozmyślań o Bożym umęczeniu)

(bł. Władysław z Gielniowa; 1488)

5. Jezus Chrystus Bóg-Człowiek

(słowa: anonim XIV w.; autor przekładu polskiego: Walenty z Brzozowa, muzyka pochodzi z Tabulatury organowej Jana z Lublina; XVI w.)

6. Krzyżu Święty i chwalebny

(Kancjonał z roku1558; Komentarz do pieśni: „Śpiewanie Kościoła Św. Krześcijańskiego o Świętym Krzyżu. Jako tę Pańskiego zwycięstwa chorągiew na pierwszym potkaniu witać mamy.”)

7. Dnia tego świętego

(Kancjonał staniątecki z roku 1586)

8. Krystus z martwych wstał jest

(Najstarsza datowana polska pieśń wielkanocna, autor słów nieznany, najstarszy zachowany trop wielkanocny pochodzący z Graduału płockiego z roku 1365)

9. Wesel się tej to chwile

(Kancjonał z roku 1556)

10. Szczodry wieczór

(pochodzi z Kancjonału Piotra Artomiusza 1587; przekład łacińskiej kolędy „Largum vesper”)