Konferencja naukowa: Wiara i Patriotyzm

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W konferencji weźmie udział kard. Kazimierz Nycz