Msza św. i nabożeństwo do św. Rity

Parafia: Warszawa. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu
Św. Rita z Cascii augustiańska zakonnica z przełomu XIV i XV wieku czczona jest jako patronka spraw trudnych i beznadziejnych

W kościele Dzieciątka Jezus znajduje się łaskami słynący wizerunek ufundowany przed pięćdziesięciu laty przez  Halinę Szymanko – matkę Krzysztofa, który za wstawiennictwem Świętej został uzdrowiony z nieuleczalnej choroby.
Każdego 22. dnia miesiąca na Mszę o godz. 18.00 w świątyni gromadzą się licznie czciciele, przynosząc ze sobą róże – symbol piękna i miłości połączonych z cierpieniem.

Parafia otrzymała relikwie od sióstr z klasztoru w Cascii, gdzie po dziś dzień spoczywa nienaruszone ciało Rity.