Msza św. i spotkanie Apostolstwa Modlitwy

Miejsce: Warszawa. Kościół ojców jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej
Wspólnota: Apostolstwo Modlitwy
W I piątki miesiąca do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i na swoje spotkania zaprasza Apostolstwo Modlitwy.

Msze w pierwsze piątki miesiąca z udziałem wspólnoty Apostolstwa Modlitwy rozpoczynają się o godz. 17.30. Po mszy świętej jest spotkanie, na którym omawiane są intencje modlitewne na kolejny miesiąc oraz inne sprawy duchowe i organizacyjne.

Opiekę duszpasterską nad wspólnotą Apostolstwa Modlitwy sprawuje o. Paweł Szpyrka SJ.