Msza św z okazji 100-lecia przybycia sióstr służebniczek do Zakopanego Olczy

Miejsce: Zakopane-Olcza
Jubileuszowej Eucharystii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski

Na Olczę Siostry Służebniczki NMP (starowiejskie) sprowadził w 1919 r. ówczesny proboszcz ks. Józef Swałtek CM. W 1923 r. siostry wybudowały dom, który jest także domem rekolekcyjnym i wypoczynkowym dla sióstr z całego zgromadzenia.

Od początku służebniczki na Olczy zajmują się opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadząc dla nich ochronkę im. Św. Józefa. Opiekują się też młodzieżą żeńską prowadząc Krucjatę Maryjną.

Troszczą się o porządek i wystrój zewnętrzny kościoła, dbają o szaty liturgiczne, katechizują, a jedna z sióstr jest organistką i prowadzi kancelarię parafialną.