Muzykolekcje o świetle

Parafia: Warszawa. Św. Jakuba Apostoła na Ochocie
Rekolekcje muzyczne to czas odnowy wiary i umocnienia, bogaty w treści oraz przeżycia duchowe – zarówno dla posługujących muzycznie, jak i dla osób, które po prostu lubią grać i śpiewać na chwałę Pana

Powstań! Świeć – te słowa z księgi Izajasza odczytujemy jako wezwanie – aby tak jak apostołowie wychodzić z wieczernika i dzielić się nadzieją płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa. 

Muzykolekcje to synteza rekolekcji inspirowanych charyzmatem Ruchu Światło-Życie i warsztatów muzycznych prowadzonych przez doświadczonych muzyków i kompozytorów. Intensywna praca nad jakością muzyczną zostaje dzięki temu pogłębiona o ćwiczenia duchowe, które okazują się kluczowe do osobistego przyjęcia i wyrażania radosnego przesłania, o którym śpiewamy.

Tegoroczna edycja Muzykolekcji rozpocznie się w piątek 27 maja, a zakończy w niedzielę Trójcy Świętej, 12 czerwca. W tych dniach będziemy wracać myślami do wydarzeń, które zmieniły nasz świat, gdy Polacy gromadzili się licznie by dać wyraz swojemu pragnieniu wolności. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w komunistycznej Warszawie, Jan Paweł II w czerwcu 1979 wezwał Ducha Świętego aby odnowił oblicze Polski w wymiarze duchowym, społecznym i politycznym. Dzisiaj to my jesteśmy wezwani by kontynuować to papieskie wołanie o Ducha Świętego, wstawiać się za Warszawą i Polską, a szczególnie także za pogrążoną w wojnie Ukrainą i Rosją.

Finał Muzykolekcji będzie miał formę ewangelizacji i spotkania modlitewnego w formie otwartego koncertu, w przestrzeni miejskiej, pod nazwą: Miastu i Światu.

Więcej >> https://muzykolekcje.pl/