Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1
Nabożeństwo odbędzie się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku odbywa się on pod hasłem "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc“ zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Jana