Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Prawosławna Katedra św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52
Nabożeństwo odbędzie się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. "Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20)" to hasło tegorocznych obchodów