Rekolekcje adwentowe na UKSW

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wspólnota: Duszpasterstwo Akademickie UKSW
Rekolekcje na temat pt. "Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie" poprowadzi ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB. Rekolekcje odbędą się w Auli Schumana na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

Tematyka poszczególnych dni:

Dzień pierwszy: Przez Maryję do Jezusa – miejsce Maryi w życiu i posłudze kard. Wyszyńskiego
Dzień drugi: Kardynał Wyszyński wychowawca narodu
Dzień trzeci: Kardynał Wyszyński wychowawca młodzieży

Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin; dr historii, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; w latach 2003-2011 wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej; członek Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej, wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych; wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii; członek wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych.