Rowerowy Rajd Różańcowy Pamięci do Świątyni Opatrzności Bożej

Parafia: Warszawa. Wniebowstąpienia Pańskiego
Rajd pod hasłem "Wdzięczni Ojcom" wyruszy o godz. 8:30 sprzed kościoła