Rozpoczęcie kursu bierzmowania dla dorosłych

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Cykl 10 katechez dla dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania rozpocznie się 8 marca o godz. 18.30