Spotkanie formacyjne nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Wezmą w nim udział wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej posługujący w archidiecezji warszawskiej