Świętoannowy Areopag “Fides et Ratio”

Miejsce: Kościół Akademicki św. Anny
W każdy piątek o 19.30 w krużgankach studentów i postakademików: konwersatorium poświęcone dojrzałemu przeżywaniu swojej wiary

Zapraszamy w każdy piątek o 19.30 do krużganków studentów i postakademików na konserwatorium poświęcone dojrzałemu przeżywaniu swojej wiary. Forma wykładu, pracy w grupach i dyskusji wokół spraw wiary, aktualnych problemów, którymi żyje Kościół, opartych o lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego.